Stödboende / Utslussboende

I Malmö och i Skillingaryd har vi både kollektivboende och träningslägenheter.
Träningslägenheterna är främst 1-rums lägenheter i bostadsområde som betraktas som lugnt och familjärt.
Vi har en lokal där vi samlas varje dag för morgonmöte samt gemensamma aktiviteter för de som saknar sysselsättning om dagarna.

Träningslägenheter har vi även i Tranås och inom snar framtid i Jönköping.

Boendestödjare som har bred erfarenhet och kompetens inom socialt arbete finns vid våra boenden som ansvarar över sina klienter och bidrar till ett väl anpassat stöd som tillämpas individuellt efter behov.

Det som Samverket erbjuder i vår verksamhet är:

Stöd till myndighetskontakter
Motiverande samtal (MI)
• Stöd till studie-och yrkesvägledning
• Socialträning
• Trygghet
• Nätverksarbete
• Meningsfulla fritidsverksamheter
• Ökad självständighet
• Långsiktighet och hållbarhet
• Integration i samhället
• En kvalificerad kontaktperson
• Vid behov finns alkohol-och drogterapeut tillgänglig