Samverket´s mål är att stärka individer som tidigare haft ett missbruk eller annat destruktivt leverne.

Vi arbetar utifrån en långsiktig och hållbar planering runt Individen för att sträva efter en nykterhet, drogfrihet, frihet från kriminalitet och att få en strukturerad vardag samt att klienten skall bli självförsörjande.

Målet är att rustas för att möta samhällets utmaningar.
Samverket erbjuder våra klienter ett tryggt boende.

Samverket har det fulla ansvaret för att lägenheterna sköts enligt hyresvärdens regler och riktlinjer.

I hela vår verksamhet gäller nolltolerans mot alkohol, droger och kriminalitet.

Personal finns tillgänglig under hela placeringen och finns där för att stödja så länge behovet finns.

Klienten får sin egen kontaktperson och den fysiska kontakten sker dagligen.

Vi arbetar utifrån samma värdegrund och målsättning som våra
uppdragsgivare.